• Home »
  • Връщане на продукти
Връщане на продукти

Потребителят може да върне или замени закупена стока от сайта, в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. „Цвети“ ЕООД приема връщане и замяна на закупени от сайта стоки по следните причини:

  • Грешен продукт
  • Дефектна стока
  • Промяна на решението относно направената покупка

При Промяна решението относно направената покупка транспортните разходи се поемат от страна на Потребителя.

В случай на грешка по вина на сайта (грешен продукт), транспортните разходи по връщането на стоката и изпращането на нова такава се поемат от „Цвети“ЕООД. При замяна, новият продукт се изпраща на клиента след като вече закупения бъде получен от „Цвети“ЕООД, като всички транспортни разходи са за сметка на Потребителя. При окончателно върната стока Потребителят получава обратно стойността на варнатата стока/и по банков път в рамките на 10 работни дни.

Заявки за връщане, замяна и рекламация се прави с писмено уведомление в свободен текст от страна на Потребителя чрез съобщение до „Цвети“ЕООД на имейл shop@lechitel.bg. Съобщението задължително трябва да съдържа имената на Потребителя; телефон и имейл за връзка; номер на поръчка; стоката или стоките, които са предмет на Рекламация; причина за Рекламацията; дали иска замяна или окончателно връщане на стоката/стоките от поръчката.

Връщане – При окончателно връщане на стока/стоки Потребителят получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на стоката/стоките на оказания от „Цвети“ЕООД адрес, а именно гр.София 1619, бул.“Цар Борис III“№353. За целта Потребителят трябва да предостави в съобщението за Рекламация и данни на банкова сметка: IBAN и Име на титуляр, по която „Цвети“ЕООД да възстанови сумата. Служител на сайта ще се свърже обратно с Потребителя, за да приеме Рекламацията, след като прегледа и одобри възможността за връщане.

Замяна – Ако Потребителят желае замяна на поръчана стока с друга стока, предлагана на сайта, следва да изпрати линк или точно наименование на стоката за замяна в първоначалното съобщение. Служител на „Цвети“ЕООД ще се свърже обратно с Потребителя, за да потвърди замяната, след като прегледа, одобри и провери възможността за замяната. Детайли свързани с разлика в сумите ще бъдат коментирани допълнително. Заменящата стока ще бъде изпратена на посочения от Потребителя адрес до 3 работни дни, от датата на получаване обратно на стоката за замяна на адреса на „Цвети“ЕООД.

Транспортните разходи при Връщане и Замяна на стока се поемат изцяло от Потребителя. В тези случаи, Потребителят сам избира начина на доставка на стоката.

Ако Връщането и/или Замяната на стока се дължи на вина на „Цвети“ЕООД, в случай на доставка на различна от поръчаната стока или дефектна такава, транспортните разходи по Връщането и/или Замяната на стоката се поемат изцяло от „Цвети“ЕООД. В тези случаи Потребителят следва да ползва услугите на фирма „Еконт експрес“. 

Заявки за връщане, замяна и рекламации се приемат само при представяне на касова бележка и оригинална, ненарушена опаковка. При връщане и/или замяна на стока е задължително стоката да е неупотребявана и в добър общ вид.

Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, както и на отворени опаковки.